Over het Buurtplatform

 

In de oprichtingsakte staat het volgende:

  1. De stichting heeft ten doel het organiseren, uitvoeren en begeleiden van projecten op het gebied van de sociale infrastructuur van de Buurt St. Maartenspoort te Maastricht,  de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van wonen en woonomgeving, de betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de verbetering van de veiligheid en het imago van de buurt, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting kan in rechte optreden mits binnen haar doelomschrijving.
  2. De stichting dient het algemeen belang van de Buurt. 
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.